Verejná vyhláška - verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie