Verejná vyhláška - realizácia optických sietí

Ústne pojednávanie dňa 30.10.2018 o09:30 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
Príloha dokumenty: