STRAŠIDLO - divadelná hra

Ochotnícke divadlo Liptovský Ondrej

POZÝVA

na predstavenie divadelnej hry Ferka Urbánka

STRAŠIDLO

22.decembra

2018 o 16:00 hod. - Generálna skúška,

25.decembera 2018 o 17:30 hod. - PREMIÉRA

5. januára 2019 o 17:00 hod. - repríza

v Kultúrnom dome Liptovský Ondrej