Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 25.5.2018

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DŇA 27.4.2018 o 19:hod. Program v prílohe.
Príloha dokumenty: