Oznámenie o začatí územného konania- chodník

Oznámenie o začatí spojeného územného konania - "Rekonštrukcia chodníka a cialis sans ordonnance domových vjazdov"