Aktuálne dianie v našej obci

Zasadnutie OZ

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie OZ dňa 29.3.2019. Program zasadnutia v prílohe.

Otvoriť príspevok

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadu za rok 2018

Otvoriť príspevok

VZN o čistote a ochrane verejnej zelene

Otvoriť príspevok

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v sobotu dňa 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod. - Informácie pre voliča v prílohe.

Otvoriť príspevok

Prerušenie dodávky elektriny

Oznam o prerušení dodávky elektriny v dňoch: 14.3.2019 - 14.3.2019 od 7:30 do 13:30 hod. Odstavené odberné miesta sú v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky