Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.1.2019

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.1.2019 o 18:00 hod. Program rokovania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 hlavnej kontrolórky obce

Otvoriť príspevok

Odvolanie mimoriadnej situácie

Odvolanie mimoriadnej situácie súvisiacej so snehovou kalamitou. Mimoriadna situácia bola odvolaná dňa 22.01.2019 o 8:00 hod.

Otvoriť príspevok

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so snehovou kalamitou na území obce Liptovský Ondrej je vyhlásená mimoriadna situácia. Ďalšie pokyny a usmernenia v prílohe.

Otvoriť príspevok

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Otvoriť príspevok

Stránky