2016 Dožinky

Folklórny súbor Brestovina sa zúčastnil odovzdávania žatevného venca Predsedovi potravinárskej komory Ing. Moravčíkovi.