Aktuálne dianie v našej obci

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie buying Viagra online pre voliča: Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Bližšie informácie o voľbách sú v...

Otvoriť príspevok

Správa nezávislého audítora

Otvoriť príspevok

Štatút obce Liptovský Ondrej

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na OZ konaného dňa 27.7.2018 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program zasadania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Ochrana osobných údajov - GDPR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - v prílohe

Otvoriť príspevok

Stránky